NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Cena 7 500 Kč (341 EUR)
Cena 4 500 Kč (205 EUR)
Cena 3 700 Kč (168 EUR)

KONTAKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 Zásady zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů a zasílání obchodních sdělení v případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu internetového obchodu.

 

1) Vyplněním objednávky, nebo registračního formuláře na webových stránkách e-shopu www.plavkyzjizniameriky.cz uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas, aby jeho osobní údaje byly provozovatelem internetového obchodu www.plavkyzjizniameriky.cz, Lucií Augustinovou, sídlem Vrbová 307, 251 01  Říčany, IČO: 71523511 zapsané v živnostenském rejstříku MěÚ Říčany, shromažďovány, archivovány a používány (a to i za pomoci elektronických informačních systémů) pro účely obchodní a marketingové, informování o nových službách, produktech, akcích a slevách, a rozesílání reklamních materiálů e-shopu www.plavkyzjizniameriky.cz, showroomu a butiku Fashion Island a to až do písemného odvolání.

 

2) Kupující souhlasí se zpracováním Osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující rovněž souhlasí s tím, že mu může být zasílána marketingová reklama prodávajícího prostřednictvím služeb elektronických komunikací.

 

3) Kupující uzavřením Kupní smlouvy výslovně souhlasí a potvrzuje, že si je vědom a souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to i bez souhlasu kupujícího pro účely stanovené v § 5 odst. 2 Zákona o ochraně osobních údajů.

 

4) Osobní údaje získané od kupujícího slouží výhradně pro potřeby prodávajícího, který se zavazuje osobní údaje chránit a neposkytovat třetím osobám, není-li dále stanoveno jinak.

 

5) Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

6) Osobní údaje budou zpřístupněny pouze prodávajícímu a pouze jeho oprávněným zaměstnancům, smluvním partnerům, kteří zajišťují pro prodávajícího splnění závazků z kupních smluv (např. dopravcům), a to pouze v omezené míře umožňující řádné plnění kupních smluv.

 

7) Další příjemci osobních údajů jsou firmy Bohemiasoft s.r.o. (provozovatel eshopového systému Webareal) a GMAIL pro potřeby rozesílání reklamních a marketingových sdělení (newsletter, novinky, akce, slevy, pozvánky na Fashion show).

 

8) Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb.

 

9) Na žádost kupujícího bude umožněn přístup k jeho shromážděným osobním údajům.

 

10) Kupující má právo požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit.

 

11) Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat, má právo na přístup k údajům, právo požádat o opravu, doplnění, zablokování nebo likvidování osobních údajů.

 

12) Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na e-mail: info@fashionisland.cz

 

13) Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje může kupující kdykoli aktualizovat, a to zasláním aktuálních osobních údajů na e-mail: info@fashionisland.cz

 

14) Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat písemně na e-mail: info@fashionisland.cz

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2022

 

 

ZGViMDZl